Termeni şi condiţii | GstarCAD

Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii privind utilizarea site-ului www.gstarcad.com.ro, administrat de S.C. TMSYS ROM S.R.L

 1. Domeniul de aplicare a Termenilor şi Condiţiilor
 1. 1.1 Aceşti următori termeni şi condiţii de utilizare (numiţi în continuare în mod colectiv „Termenii”) a site-ulu www.gstarcad.com.ro  numit în continuare „TMSYS” se aplică tuturor serviciilor furnizate în cadrul catalogului de firme www.gstarcad.com.ro cu excepţia cazului în care există condiţii speciale pentru un serviciu anume.
 2. 1.2 În portalul TMSYS, utilizatorii (numiti în continuare”Utilizatori”) pot căuta diverse informaţii despre firme şi persoane fizice autorizate, aceste informaţii fiind înregistrate direct în catalogul de firme TMSYS de către diverşi reprezentanţi legali ai firmelor şi persoanelor fizice autorizate în cauză sau fiind preluate din documente accesibile publicului. Clienţii (denumiti în continuare „Clienţi”) sunt toate persoanele fizice autorizate sau juridice, parteneri sau asociaţii de drept privat, care îşi prezintă activitatea în TMSYS folosind serviciile oferite pe portal sau care utilizeaza diversele servicii cu obligaţie de înregistrare.
 3. 1.3 Utilizarea serviciilor portalului oferite cu sau fără înregistrare în calitate de utilizator sau client are loc exclusiv pe baza acestor termeni si condiţii. Valabilitatea condiţiilor diferite este exclusă. Termenii enumeraţi aici sunt de asemenea valabili în cazul în care TMSYS efectuează o comandă în mod necondiţionat cunoscând condiţiile de divergenţă ale clientului chiar dacă acestea sunt altele decât termenii enumeraţi aici. Angajaţii TMSYS nu sunt autorizaţi să facă acorduri suplimentare pe cale orală.
 1. Condiţii preliminare de utilizare a site-ului www.gstarcad.com.ro
 1. 2.1 Prin utilizarea serviciilor portalului clientul sau utilizatorul este de acord să respecte in mod obligatoriu termenii pe durata întregii utilizări a portalului internet.
 2. 2.2 Pentru a posta anunţuri, a-şi prezenta afacerea sau a utiliza serviciile specifice, clientul trebuie să se înregistreze în prealabil. Înregistrarea este gratuită. Daca clientul nu a completat nici o cerere de înregistrare, atunci cand datele au fost preluate din surse publice, TMSYS îşi rezervă dreptul de a revoca înregistrarea fără a explica în scris acest lucru clientului, atunci când actualizarea datelor din surse publice nu mai este posibilă. În conformitate cu cerinţele din formularul de înregistrare trebuie introduse informaţii adevărate, corecte, actuale şi complete. Clientul este obligat să verifice publicaţiile sale la intervale regulate şi să actualizeze datele de contact şi ofertele publicate.
 3. 2.3 În cazul în care clientul nu îndeplineşte cerinţele obligaţiilor referitoare la informaţii furnizate in mod absolut corect şi complet în câmpurile marcate ca fiind obligatorii, TMSYS are dreptul să ştearga înregistrarea temporar sau permanent şi să excludă clientul din serviciile cu înregistrare obligatorie.
 4. 2.4 Minorii nu pot folosi serviciile portalului fără acordul părinţilor. Este responsabilitatea reprezentanţilor lor legali să determine care servicii sunt potrivite pentru copilul lor.
 5. 2.5 Serviciile pe bază de înregistrare pot fi folosite numai de către persoane fizice cu capacitate juridică nelimitată care au împlinit vârsta de optsprezece ani, persoane juridice şi persoanele fizice autorizate cu reşedinţă şi anume sediu în România sau orice altă ţară din lume. Accesul la serviciile pe portal va fi anulat automat atunci când un client îşi transferă reşedinţa obişnuită într-un alt loc sau datele vor fi transferate pe portalul acelei ţări de reşedinţă. Clientul este obligat să informeze TMSYS imediat când îşi schimbă definitiv reşedinţa iniţială.
 1. Acordul clienţilor şi utilizatorilor
 1. 3.1 Utilizarea tuturor serviciilor de pe portal este gratuită.
 2. 3.2 Utilizarea funcţiilor de căutare şi serviciilor de pe portalul TMSYS nu implică nici o relaţie contractuală între utilizator şi furnizor. În acest sens nu vor fi pretenţii contractuale sau semi-contractuale faţă de furnizorul TMSYS. Nu va există de asemenea în nici un caz vreo pretenţie din partea lui TMSYS faţă de clienţi în legătură cu serviciile de publicare online.
 3. 3.3 TMSYS oferă utilizatorilor şi clienţilor un drept de utilizare simplu, nerestricţionat în timp şi spaţiu de a folosi informaţiile furnizate. Acest drept de bază este limitat la căutarea şi vizualizarea informaţiilor găsite şi folosirea lor în uz personal. Orice altă utilizare a informaţiilor furnizate este interzisă. Informatiile prezente pe site sunt strict interzise exploatărilor de date de tip industrial sau comercial; se interzice de asemenea crearea de directoare de informaţii, baze de date electronice sau tipărite, reproducerea, prelucrarea sau distribuirea către terţe părţi. Utilizatorul poate folosi portalul numai în conformitate cu prevederile legale, în special în cadrul reglementărilor aplicabile privind protecţia datelor. (vezi punctul 7)
 4. 3.4 Vizitatorului îi este cunoscut faptul că toate drepturile şi responsabilităţile ce decurg din folosirea portalului de internet în legatură cu conţinuturile publicate, în special dreptul de autor şi a dreptul de exploatare, de exemplu a bazelor de date şi fişierelor de adresa, aparţin lui TMSYS sau unor părţi terţe, dar mai ales clienţilor şi furnizorilor de licenţe. Bazele de date oferite în cadrul portalului sunt protejate prin dreptul de autor. La utilizarea portalului utilizatorul trebuie să ia în considerare pe lângă aceşti termeni şi termenii licenţei desemnate de părţi terţe.
 5. 3.5 Programele software TMSYS, codurile obiect şi sursă, logo-urile, textele şi imaginile sunt protejate prin drepturile de autor şi parţial prin drepturile de marcă. Orice reproducere, utilizare, difuzare neautorizată a unor materiale este interzisă şi se supune dreptului civil şi penal. Un drept de autor multiplu necesită o autorizaţie scrisă.
 6. 3.6 Utilizatorul sau clientul va face ca serviciile furnizate de TMSYS (coordonate geografice, accesul la hărţi) să fie accesibile părţilor terţe numai după ce obţine mai întâi acordul scris de către TMSYS, în cazul în care nu este vorba de un client final sau de un vizitator al siteului lor web care utilizează serviciile în scopuri proprii.
 7. 3.7 Atunci cand încalcă drepturile de utilizare, clienţii şi utilizatorii sunt răspunzători în totalitate pentru orice daune care decurg din aceasta.
 8. 3.8 Utilizatorul sau clientul se angajeaza să semnaleze lui TMSYS fără întârziere defecte vizibile sau de întrerupere a serviciilor, precum şi alte ameninţări şi dovezi de abuz de către terţi.
 9. 3.9 Utilizatorii sau clienţii nu au voie să posteze, transmită viruşi software sau orice alte informaţii, date, programe sau conţinut, prin e-mail sau în alt mod, care sunt destinate să întrerupă, distrugă sau limiteze funcţionarea oricărui software sau hardware sau dispozitivelor de telecomunicaţii.
 10. 3.10 Pentru toate informaţiile: fotografii, grafică, video, ştiri, date, conţinut de text, software, muzică, sunet, sau conţinut de altă natură, indiferent dacă sunt postate public sau transmise privat, întreaga responsabilitate revine exclusiv persoanei de la care provine respectivul conţinut.
 11. 3.11 TMSYS nu verifică nici un conţinut pe care clienţii sau utilizatorii înregistraţi îl publică prin intermediul portalului şi nu îşi asumă responsabilitatea şi nu garantează pentru corectitudinea, integritatea sau calitatea unui astfel de conţinut.
 12. 3.12 TMSYS nu are nici un control asupra conţinutului publicat de utilizatori şi clienţi. Conţinutul paginii de prezentare a activităţii nu poate face nicio referire la următoarele tipuri de conţinut: pornografic sau destinat adulţilor, conţinut excesiv de vulgar, conţinut referitor la intoleranţă rasială sau propagandă împotriva unui individ, unui grup sau unei organizaţii, conţinut legat de pirateria informatică, conţinut despre droguri interzise şi accesorii pentru consumul acestora, jocuri de noroc sau cazinouri, vânzarea de bere sau de băuturi spirtoase, vânzarea de tutun sau de produse din tutun, vânzarea de arme sau muniţii şi orice alt conţinut care este ilegal, promovează activitatea ilegală sau încalcă drepturile legale ale altor persoane. Ne rezervăm dreptul de a şterge imediat pagina de prezentare a acelor companii care le conţine. La fel nu pot fi publicate date, texte, imagini, fişiere, link-uri, software sau alte conţinuturi,care, în conformitate cu estimările TMSYS sunt considerate ilegale, dăunătoare, ameninţătoare, abuzive, hărţuitoare, defăimătoare, vulgare, obscene, odioase, rasiste sau criticabile în orice alt mod.
 13. 3.13 Trimiterea de mesaje spam pe portalul TMSYS este interzisă. Acest lucru include mai ales trimiterea unor părţi terţe de publicităţi ilegale şi nesolicitate. La trimiterea emailurilor este de asemenea interzisă furnizarea de informaţii false cu privire la expeditor sau ascunderea identităţii sale prin orice alt mod.
 1. Obligaţiile titularilor de conturi înregistrate
 1. 4.1În cazul unei înregistrări efectuate în portalului TMSYS, beneficiarul accesului nu are voie să pună la dispoziţia terţilor parola atribuită sau aleasă. Beneficiarul accesului este responsabil pentru toate activităţile care au loc cu parola sa. Beneficiarul accesului este obligat să raporteze prompt lui TMSYS orice utilizare neautorizată a parolei lui si orice altă incălcare a securităţii. În scopul prevenirii eventualelor abuzuri, beneficiarul accesului este obligat să utilizeze butoanele de ieşire din sistem puse la dispoziţie la încetarea activităţii.
 2. 4.2 Clientul trimite firmei TMSYS toate informaţiile necesare pentru punerea în aplicare a serviciului. El îşi asumă dreptul de a transfera şi publica date şi informaţii şi, la rândul său se angajeaza să respecte reglementările privind protecţia datelor. TMSYS pune online şi gratuit la dispoziţia utilizatorilor conţinuturile publicate.
 3. 4.3 Clientul este responsabil pentru exactitatea şi legalitatea informaţiilor furnizate de el, în integralitate. Acest lucru este valabil mai ales pentru clienţii care au un titlu profesional protejat sau sunt membrii ai unei asociatii profesionale (de exemplu, arhitecţi, medici, meseriaşi, avocaţi, notari şi contabili). Clientul garantează în mod explicit că datele înregistrate respecta legile locale.
 4. 4.4 Clientul este de acord să despăgubească firma TMSYS referitor la pretenţiile terţilor de orice fel care rezultă dintr-o afişare publicată ilegal. Această obligaţie de despăgubire include şi obligaţia de a scuti în întregime pe operatorul portalului de costurile apărării juridice (avocaţi, Tribunal, Curtea de Apel de exemplu, şi taxele legale).
 5. 4.5 TMSYS poate trimite informaţii şi explicaţii referitoare la Termeni în special la adresa de e-mail a clientului. Clientul este responsabil pentru asigurarea verificării în mod regulat a adresei de e-mail cu care este în contact cu TMSYS.
 6. 4.6 TMSYS are dreptul de a informa clientul în mod regulat despre ştirile şi serviciile noi oferite sub forma unui buletin informativ şi de a pretinde ca acesta să revizuiască datele sale publicate pentru acurateţe şi să le actualizeze dacă este necesar. Dacă pentru TMSYS există motive să creadă că informaţiile publicate sunt false, inexacte, învechite sau incomplete, TMSYS are dreptul în orice moment de a solicita de la client prin e-mail o actualizare a informaţiilor, dacă acesta nu reacţionează, poate elimina pagina de prezentare de pe portal. Clientul are posibilitatea de anulare a acesteia la fiecare buletin informativ.
 7. 4.7 Titularul unui cont înregistrat este pe deplin responsabil pentru controlul accesului şi consecinţele abuzului care este comis în timpul accesului său ca urmare a măsurilor de siguranţă neglijate.
 1. Drepturile de utilizare
 1. 5.1 TMSYS este autorizat să stocheze conţinuturi şi să le predea unor părţi terţe în măsura în care aceasta este cerută de lege sau dacă este necesar şi/sau permis de lege, pentru a se conforma reglementărilor legale sau de ordine judiciară sau administrativă, pentru a pune în aplicare termenii şi condiţiile, pentru a reacţiona la afirmaţiile de încălcare a drepturilor de către părţi terţe, sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranţa personală a TMSYS, a utilizatorilor şi a clienţilor săi.
 2. 5.2 TMSYS subliniază că procesarea tehnică şi transmiterea conţinuturilor de la clienţi se poate face prin diferite reţele. Aceste conţinuturi pot suferi uşoare modificări pentru a corespunde cerinţelor tehnice ale reţelelor de conectare sau alte dispozitive (diferite browsere de Internet de exemplu).
 3. 5.3 Clientul se angajează că deţine toate drepturile necesare pentru publicarea tuturor textelor şi materialelor online. Acesta transmite lui TMSYS toate drepturile necesare pentru publicarea online a prezentării sale, şi anume drepturile de utilizare, de protecţie a serviciului şi alte drepturi, în special dreptul de publicare, reproducere şi difuzare a logo-ului de firmă şi imaginilor, dar şi conţinutul şi perioada de valabilitate a ofertelor.
 4. 5.4 Prin accesarea sau utilizarea formularului nostru de contact sunteți de acord cu următoarele condiții de utilizare:
  • Puteți utiliza platforma noastră pentru a trimite un e-mail unei persoane, unei firme, unei companii sau altor organizații identificate în scopul obținerii de informații despre produsele și serviciile pe care le oferă. Nu trebuie să utilizați formularul nostru de contact pentru a trimite mesaje spam sau să trimiteți mesaje de marketing nesolicitate acelor organizații.
  • Putem folosi datele personale într-o formă agregată pentru a monitoriza și evalua serviciile noastre de formular de contact și pentru a vă informa despre schimbări importante asupra acțiunilor dvs. în timp ce utilizați TMSYS.
 1. Limitarea răspunderii
 1. 6.1 TMSYS nu este responsabil pentru conţinuturile sau activităţile care provin de la utilizatorii şi clientii portalului. Aceste informatii nu pot fi atribuite operatorului www.gstarcad.com.ro şi nu reprezintă nici opinia sa. Conţinuturile includ linkuri, informaţii de profil, păreri, comentarii, poze şi video-uri care sunt postate pe paginile web în cadrul portalului.
 2. 6.2 TMSYS pune accent pe fiabilitatea foarte mare a serverelor, care funcţionează cu întreruperi cât mai puţine şi scurte. Cu toate acestea nu sunt excluse întreruperi cauzate de întreţinere sau defecţiuni ale serverelor. Prin urmare TMSYS nu îşi asumă răspunderea pentru astfel de întreruperi.
 3. 6.3 TMSYS nu îşi asumă răspunderea pentru daune rezultate din utilizarea catalogului de firme de către clienţi sau utilizatori pentru că în cazul acestor servicii gratuite nu există nici un contract de servicii în sens juridic. Nu pot fi invocate/susţinute cererile pentru pierderi de profit, pretenţiile de despăgubire ale terţilor sau alte daune directe sau indirecte rezultate în urma unor intreruperi.
 1. Politica de confidenţialitate
 1. 7.1 Obiectul acestei politici de confidenţialitate constituie datele cu caracter personal. Acestea sunt informaţii specifice despre circumstanţele personale sau materiale ale unei persoane fizice identificată sau identificabilă. În aceste definiţii legale se încadrează nume, adrese, date de naştere, codurile personale de identificare şi adresele de e-mail şi alte informaţii similare.
 2. 7.2 TMSYS se obligă să respecte legile de protecţie a datelor şi să utilizeze datele încredinţate de clienţi numai în cadrul legilor. Această politică de confidenţialitate se aplică numai pentru site-ul nostru www.gstarcad.com.ro. Pentru conţinuturile altor site-uri web pe care le puteţi accesa prin intermediul hyperlink-urilor externe de pe site-ul nostru, nu avem nici o responsabilitate.
 3. 7.3 În cazul în care prezentăm informaţii care nu intră sub incidenţa Legii privind protecţia datelor, de exemplu, cazul persoanelor juridice sau nume de fantezie, aceste condiţii de confidenţialitate nu sunt aplicabile la aceste înregistrări.
 4. 7.4 În cazul în care sunteţi afectat de o înregistrare privind drepturile Dumneavoastră, vă rugăm să ne anunţaţi. Vom şterge fiecare înregistrare problematică imediat.
 5. 7.5 Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal: Când vizitaţi site-ul nostru, serverele salvează temporar si în mod automat Internet Service Provider -ul şi anume domeniului web al companiei, site-ul pe care l-aţi vizitat la noi, precum şi data şi durata vizitei în scopul de securitate a sistemului. Datele sunt evaluate de noi pentru estimarea utilizării sistemului nostru, pentru a afla mai bine nevoile clienţilor noştri şi pentru elaborarea statisticilor. Toate procedurile şi standardele ridicate de siguranţă sunt respectate. Nu folosim informaţiile colectate aici în uz personal. În plus, datele cu caracter personal sunt colectate numai în cazul în care ni le furnizaţi voluntar. La unele dintre serviciile noastre poate fi cerută o înregistrare. Informaţiile dvs. personale solicitate pentru această utilizare individuală, sunt colectate şi folosite numai în conformitate cu prevederile legale pentru protecţia datelor cu caracter personal. Dacă vom colecta date cu caracter personal, ca parte a înregistrării, date care nu sunt necesare pentru furnizarea serviciului, caracterizăm acest fapt prin indicaţie voluntară.
 6. 7.6 TMSYS prelucreaza datele cu caracter personal conform Legii Nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date modificată şi completată prin Legea nr. 102/2005, cu modificările ulterioare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2007; Legea nr. 278/2007.
 7. 7.7 Conform Art.12 alin. 1 al prezentei legi în cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, SC TMSYS ROM SRL este obligată să îi furnizeze următoarele informaţii: scopul prelucrării datelor este cel de servicii de comunicaţii electronice şi marketing. Aceste date nu sunt folosite pentru a distruge sau afecta viaţa intimă, familială si privată; site-ul www.gstarcad.com.ro este administrat de către SC TMSYS SRL categoriile de persoane vizate sunt clienţii/potenţialii clienţi respectiv consumatori/potenţiali consumatori.
 8. – Datele cu caracter personal prelucrate includ: numele şi prenumele persoanei fizice autorizate în cauza, adresa acesteia, nr. de telefon/fax, adresa de e-mail, respectiv după caz imaginea. TMSYS nu are nici un folos personal din informaţiile colectate aici. În ceea ce privesc detaliile legate de dreptul de acces şi intervenţie a persoanei fizice autorizate la date, acestea sunt prezentate în aceşti termeni.
 9. 7.8 Pentru a face ca vizitele dvs. pe site-ul nostru să fie cât mai atractive şi pe viitor utilizăm în unele părţi ale site-ului aşa numitele “cookies”, care se referă la mici fişiere de text generate de servere web şi cu ajutorul browser-ului pe care îl folosiţi, sunt salvate în computerul dvs.. În unele locuri utilizăm cookies care sunt bazate pe sesiune. Acestea sunt utilizate pentru a oferi posibilitatea aplicaţilor web să gestioneze statusul vizitatorului online şi să permită navigarea fără probleme între servicii şi conţinutul site-urilor web. Aceste tipuri de cookies, pe termen mai lung, sunt utilizate în special, pentru a pune mereu la dispoziţia utilizatorilor de internet setări recurente pe paginile noastre web. În cazul în care în aceste tipuri de cookies ar trebui salvate date cu caracter personal, vi se va cere în prealabil acordul pentru salvare. Puteţi să setaţi browserul dvs. în aşa fel încât să vă anunţe în prealabil de instalarea toturor tipurilor de cookies sau să refuze în totalitate acceptarea lor. Refuzul acestor cookies poate genera restricţii de furnizare pe site-ul noastre. Pentru acesta vă multumim pentru întelegere.
 10. 7.9 Aveţi dreptul de a solicita informaţii in mod gratuit, în scris, cu privire la informaţiile personale pe care le deţinem despre dumneavoastră. Pretenţiile dvs. şi corectarea, blocarea sau ştergerea, le vom pune în aplicare imediat, în cazul în care în mod legal acestea sunt admise. Dacă aveţi întrebări sau comentarii cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal în compania noastră, vă rugăm să ne contactaţi. Vă rugăm să reţineţi faptul că poşta electronică poate fi citită de către terţi. Dacă ne trimiteţi informaţii confidenţiale, vă rugăm trimiteţi acest lucru în scris sau prin fax.Vă rugăm să ne contactaţi la :
  S.C. TMSYS ROM S.R.L
  STR. CLUJ NR.7
  RO 300 576 TIMIȘOARA
  ROMÂNIA
  E-mail: info@TMSYS.ro
  Tel: + 40 374 861 221
 1. Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal
 1. 8.1 Ordinul Avocatului Poporului nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal stă la baza adoptării şi implementării de către S.C. TMSYS ROM S.R.L a măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru păstrarea confidenţialităţii şi integrităţii datelor cu caracter personal.
 2. 8.2 Folosim toate măsurile tehnice şi organizatorice de securitate pentru a proteja informaţiile de autentificare, parole sau alte date inregistrate în scopuri de securitate, de la manipulare intenţionată sau accidentală, pierdere, distrugere sau acces neautorizat. Metodele utilizate pentru a satisface cerinţele de protecţie sunt cele în conformitate cu standardele general acceptate în domeniu.
 1. Drepturile de conţinut public
 1. 9.1 În cazul în care clientul sau utilizatorul introduce un conţinut sau un fişier în zona publică pentru accesare, astfel îi oferă firmei TMSYS dreptul la folosirea la nivel mondial ale acestor conţinuturi (în întregime sau în parte), la reproducerea, modificarea, adaptarea şi publicarea acestora, în cazul în care acest lucru este făcut în unicul scop de a prezenta, distribui şi de a promova conţinutul respectiv.
 2. 9.2 Acest drept este valabil numai pentru perioada de publicare de către client sau de utilizator. Clienţii pot elimina publicarea lor de pe portal în orice moment în mod independent de TMSYS.
 3. 9.3 În cazul în care clientul sau utilizatorul nu deţine dreptul de a publica un conţinut, el trebuie să se asigure că deţinătorul drepturilor conţinutului a fost de acord cu transferul de drepturi în temeiul dispoziţiilor de mai sus.
 4. 9.4 Pentru ca serviciile actuale şi viitoare să răspundă mai bine cerinţelor sale, clientul este de acord că utilizarea serviciilor va avea loc folosind un pseudonim. Datele autentificate sub un pseudonim în conformitate cu legea nu vor fi fuzionate cu datele deţinătorului de pseudonim. TMSYS foloseşte aceste protocoale doar în scop propriu şi în interesul clienţilor săi pentru a dezvolta noi servicii. Nu are loc un transfer de date cu caracter personal către terţi.
 1. Jurisdicţie
 1. 10.1 Locul de desfăşurare exclusivă pentru toate litigiile în legătură cu serviciile oferite pe TMSYS este Timișoara, România. Pentru toate cererile de orice fel care decurg din sau cu ocazia unei situaţii provenite în cadrul termenilor şi condiţiilor, se aplică legislaţia română.
 1. Separabilitate
 1. 11.1 Dacă vreo prevedere din aceşti Termeni, integral sau parţial, nu mai sunt valabile, sau îşi vor pierde efectul juridic mai târziu, valabilitatea Termenilor nu va fi afectata mai mult decât atât. În locul regulamentelor ineficiente intră automat în vigoare prevederile legale. Acelaşi lucru se aplică în cazul unor eventuale omisiuni in cadrul termenilor.
 1. Soluţionarea online a litigiilor
 1. 12.1 În cazul în care aveţi o plângere referitoare la cumpărăturile online efectuate şi nu doriţi să apelaţi la judecată, Soluţionarea Online a Litigiilor vă oferă posibilitatea de a ajunge la un compromis amiabil, în afara sălii de tribunal.
 2. 12.2 Dorim să vă informăm despre existenţa următoarei platforme online: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 3. 12.3 Vă rugăm să ţineţi cont că în prezent sistemul nu conţine entităţi de soluţionare brevetate de UE pentru fiecare sector economic din România.

 

TMSys ROM utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta dumneavoastra pe site. Am actualizat politicile pentru a integra in acestea modificarile specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Te rog sa citesti modul in care Business Way prelucreaza datele cu caracter personal. Prin continuarea navigarii pe site confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de prelucrare a datelor. Datele tale pot fi oricand sterse urmand instructiunile din document.
OK
X
Întoarce-te

Descărcați GstarCAD 2023 și testați-i capacitățile!

Veți primi linkuri pentru a descărca programul GstarCAD 2021 la adresa de e-mail furnizată.
Dacă mesajul nu ajunge, vă rugăm să verificați folderul SPAM.

Descărcați Demo


Deprecated: Funcția get_page_by_title este considerată învechită începând cu versiunea 6.2.0. Folosește în locul ei WP_Query. in /hosting/www/clients/client7/web100/web/wp-includes/functions.php on line 5413
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Administratorul datelor mele este TMSYS Group, reprezentat de compania TMSys ROM SRL Strada Cluj Nr7 300576 Timisoara. Furnizarea datelor mele este voluntară. Temeiul prelucrării datelor este consimțământul meu. Destinatarii datelor sunt entitățile care aparțin Grupului TM SYS și entitățile care prelucrează în numele administratorului. Am dreptul de a-mi retrage consimțământul în orice moment. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate până la revocarea consimțământului meu, iar după o astfel de revocare, pentru perioada de prescripție a creanțelor la care administratorul are dreptul și în legătură cu administratorul. Am dreptul de a solicita administratorului accesul la datele mele cu caracter personal, rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării acestora, dreptul la portabilitatea datelor, precum și dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. În cazul în care am întrebări cu privire la prelucrarea datelor mele personale, am dreptul de a contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa Strada Cluj Nr7 300576 Timisoara sau la adresa de e-mail: IODO@tmsys.com.ro

Mai multe informații pot fi găsite în Politica de confidențialitate – AICI.

Întoarce-te

Descărcați GstarCAD 2024 și testați-i capacitățile!

Veți primi linkuri pentru a descărca programul GstarCAD 2024 la adresa de e-mail furnizată.
Dacă mesajul nu ajunge, vă rugăm să verificați folderul SPAM.

Descărcați Demo+40

Proszę czekać, trwa wysyłanie wersji demoVersiunea curentă a programului în versiunea în limba engleză:
20231025

Administratorul datelor mele este TMSYS Group, reprezentat de compania TMSys ROM SRL Strada Cluj Nr7 300576 Timisoara. Furnizarea datelor mele este voluntară. Temeiul prelucrării datelor este consimțământul meu. Destinatarii datelor sunt entitățile care aparțin Grupului TM SYS și entitățile care prelucrează în numele administratorului. Am dreptul de a-mi retrage consimțământul în orice moment. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate până la revocarea consimțământului meu, iar după o astfel de revocare, pentru perioada de prescripție a creanțelor la care administratorul are dreptul și în legătură cu administratorul. Am dreptul de a solicita administratorului accesul la datele mele cu caracter personal, rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării acestora, dreptul la portabilitatea datelor, precum și dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. În cazul în care am întrebări cu privire la prelucrarea datelor mele personale, am dreptul de a contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa Strada Cluj Nr7 300576 Timisoara sau la adresa de e-mail: IODO@tmsys.com.ro

Mai multe informații pot fi găsite în Politica de confidențialitate – AICI.

Întoarce-te

Descărcați Houseplan și testați-i capacitățile!

Veți primi linkuri pentru a descărca programul Houseplan la adresa de e-mail furnizată.
Dacă mesajul nu ajunge, vă rugăm să verificați folderul SPAM.

Descărcați Demo+40

Proszę czekać, trwa wysyłanie wersji demoAdministratorul datelor mele este TMSYS Group, reprezentat de compania TMSys ROM SRL Strada Cluj Nr7 300576 Timisoara. Furnizarea datelor mele este voluntară. Temeiul prelucrării datelor este consimțământul meu. Destinatarii datelor sunt entitățile care aparțin Grupului TM SYS și entitățile care prelucrează în numele administratorului. Am dreptul de a-mi retrage consimțământul în orice moment. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate până la revocarea consimțământului meu, iar după o astfel de revocare, pentru perioada de prescripție a creanțelor la care administratorul are dreptul și în legătură cu administratorul. Am dreptul de a solicita administratorului accesul la datele mele cu caracter personal, rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării acestora, dreptul la portabilitatea datelor, precum și dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. În cazul în care am întrebări cu privire la prelucrarea datelor mele personale, am dreptul de a contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa Strada Cluj Nr7 300576 Timisoara sau la adresa de e-mail: IODO@tmsys.com.ro

Mai multe informații pot fi găsite în Politica de confidențialitate – AICI.

Wróć

Versiunile anterioare ale GstarCAD

Versiunea de încercare gratuită a GstarCAD rulează timp de 14 zile și vă permite să testați temeinic toate capacitățile programului.

×
Dlaczego GstarCAD?
Wieczysta
licencja
Obsługa plików
DWG/DXF
Bezpłatne wsparcie
techniczne
Ponad 10 lat
na rynku
12 312 59 93